Reglement

Reglement

dec 29 2019

Bij de Diamond ThemePark Awards horen ook duidelijke spelregels, die in het reglement vervat zitten.

Spelregels


- Vlak voor de stemperiode maakt de organisatie de finalisten bekend aan de genomineerde parken in België en Nederland. De organisatie zal vrijblijvend digitaal promotiemateriaal ter beschikking stellen.
- Elke categorie beschikt over slechts 8 finalisten. Een park kan in 1 categorie maximaal 2x genomineerd worden. De nominaties worden bepaald door de scores van de juryleden.
- Bezoekers kunnen stemmen tot 29 februari 2020.
- Parken mogen fans oproepen om te stemmen. Let op, dit kan leiden tot moeilijkere bereikbaarheid op onze website. 
- De organisatie kan beslissen om de stemperiode te verlengen wanneer de website langdurig niet bereikbaar is geweest omwille van technische problemen.
  Indien van toepassing zal men dit communiceren via de website en de sociale media.
- Parken mogen geen enkele vorm van druk uitoefenen op juryleden om de uitkomst te manipuleren. De organisatie kan in dat geval diskwalificatie van dat park overwegen.

 

Puntensysteem
- De juryleden van DTPA kunnen ofwel elke finalist afzonderlijk beoordelen, of hun score te kennen geven via een top 3.
- De uiteindelijke ranking bepaalt de score van de jury: de eerste krijgt 8 punten, de tweede 7, de derde 6 en zo tot de 8e plaats die nog 1 punt krijgt.
- Er wordt ook een aparte ranking gemaakt van het aantal eerste plaatsen per categorie. De top 3 krijgt resp. 3-2-1 punt. 
- Indien meer dan de helft van de juryleden een finalist op 1 zet, dan krijgt die nog een extra bonuspunt.
- De uitslag van de jury zal onder embargo aan de sponsors worden doorgegeven.

- Op het einde van de stemperiode worden alle stemmen geteld en een ranking opgemaakt. Ook hier krijgt de eerste 8 punten, de tweede 7, de derde 6 en zo tot de 8e plaats die nog 1 punt krijgt.
- Er zijn extra punten te winnen: elke winnaar van een categorie per taalmodule kan 1 punt winnen. Vermits DTPA online staat in 4 talen, kan men tot 4 bonuspunten winnen hier.
- Het extracten van de stemmen staat onder toezicht van de organisatie en CloudERP.

- Alle punten worden uiteindelijk opgeteld. 
- Bij een ex-aequo zal een deliberatie volgen door de jury.

   Score2020

- Tijdens een speciale ceremonie in Bellewaerde zal de winnaar in elke categorie bekend gemaakt worden.
  

Login